Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Video Kỷ Niệm 50 năm Thành Lập Trường SPQN tại San Jose -T1


VIDEO KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG SPQN TẠI SAN JOSE
"Vinh hạnh đón mừng Thầy Đinh Thành Bài và Phu Nhân đến dự!"
(Video của anh Đồng & chị Cúc "Khóa 8")

Không có nhận xét nào: