Thứ Sáu, 15 tháng 6, 2012

VIDEO CLIP KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP SPQN TẠI SAN JOSE ” BẮC CALI”

VIDEO CLIP KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP SPQN TẠI SAN JOSE ” BẮC CALI”
(Ngày 10/6/2012)
****

*

*

*

*

*

****
Cảm ơn anh Đồng Đường và chị Kim Cúc ( Khóa 8 ) đã gửi những video clip cho Thanh Thủy!

Không có nhận xét nào: