Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

HỌP MẶT SƯ PHẠM QUY NHƠN KỲ 21 TẠI NAM CALI

HỌP MẶT SƯ PHẠM QUY NHƠN TẠI WESMINSTER - CALIFORNIA KỲ THỨ 21 (12/8/2012)
*

Hinh cua Tran P. Lan

 
( Hình của Phạm Đính - Khóa 11 )
(Video của L .T . Thoa - Khóa 4)