Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Họp mặt SPQN tại Sài Gòn

Họp mặt SPQN tại Sài Gòn  - 01/7/2012

KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG SƯ PHẠM QUY NHƠN
(1962-2012)

 
Xem thêm  : http://spqn.blogspot.com 

Xem hình ảnh : 

 https://plus.google.com/u/0/photos/103356875672602954274/albums/5760362444946868929 

Chân thành cảm ơn anh TRẦN HỮU AN - Khóa 11 đã gửi hình!