Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Bản Tình Cuối & Anh Còn Nợ Em

***
Hồng Hoàng - Cô dâu Khóa 7 SPQN từ Việt Nam , trình bày 2 nhạc phẩm:
"BẢN TÌNH CUỐI & ANH CÒN NỢ EM"

Không có nhận xét nào: