Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

SPQN Khóa 10 họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày ra trường

SƯ PHẠM QUY NHƠN KHÓA 10 ( 1971-1973 )
HỌP MẶT TẠI SÀI GÒN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG : 1973-2013
*Không có nhận xét nào: