Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

HỌP MẶT KỈ NIỆM 40 NĂM - KHÓA 10 - CỰU GSSP QUY NHƠN

HỌP MẶT KỈ NIỆM 40 NĂM - KHÓA 10 - CỰU GSSP QUY NHƠN 

 (22/06/2013)

 

Cám ơn anh Vũ Hải Châu đã gởi Video.

 

http://youtu.be/URgKiZfW7OY


 

Không có nhận xét nào: