Thứ Sáu, 30 tháng 7, 2010

Họp mặt Cựu Giáo Sinh SƯ PHẠM QUY NHƠN - Lần thứ 12 - (12/07/2009)
Họp mặt truyền thống CỰU GIÁO SINH SƯ PHẠM QUY NHƠN - Lần thứ 12 - Ngày 12/07/2009 - Tại TP HCM

(Nhấp vào đây xem hình)

2 nhận xét:

Đoàn Thanh Thủy nói...

Cảm ơn bạn Võ Ngọc Chuyển về những hình ảnh cuộc họp mặt truyền thống CỰU GIÁO SINH SƯ PHẠM QUY NHƠN lần thứ 12 - ngày 12/07/2009 - tại TP HCM!
Chúc vui!
ĐTT

NHACF.COM nói...

n~ bài hát đc nghe nhiều trong tuần..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36