Thứ Năm, 1 tháng 7, 2010

Hình lưu niệm - Nhị Niên10 - Khóa 9 - Sư Phạm Quy Nhơn

Nhị niên 10 - Khóa 9 - Sư Phạm Quy Nhơn - 11/1971

1 nhận xét:

suphamghenhrang nói...

Những hình ảnh trên chụp tháng 11 năm 1971 (Ban Văn Nghệ lớp Nhị 10)
ĐTT