Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2013

SPQN Nam California họp mặt thường niên 2013

SƯ PHẠM QUY NHƠN NAM CALIFORNIA HỌP THƯỜNG NIÊN 2013
( Hình của chị Trần Huyền Phương Lan - Con thầy Hiệu Trưởng TRẦN VĂN MẪN )
*
Xem them: 
http://suphamghenhrang.wordpress.com/2013/08/02/spqn-nam-cali-hop-mat-thuong-nien-2013/

Không có nhận xét nào: