Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Họp mặt Cựu Giáo Sinh SPQN Bắc California

HỌP MẶT CỰU GIÁO SINH SƯ PHẠM QUY NHƠN BẮC CALIFORNIAQuý Thầy Cô, Quý Bạn Đồng Môn, Quý Thân hữu HỘI CỰU GIÁO SINH   SƯ PHẠM QUI NHƠN BẮC CALIFORNIA
tham dự buổi họp mặt Tất niên 2012 tổ chức tại San Jose:
                        Hội trường Whispering Hills 
                        2780 E. Capitol Expy, San Jose, Ca 95148
Thời gian từ 10:30 sáng đến 3:00 giờ chiều
Ngày Chủ nhật, 9 tháng 12 năm 2012
                       
(VIDEO của anh Đồng Đường và chị Cúc Đặng)