Thứ Năm, 14 tháng 10, 2010

Họp mặt HỘI ÁI HỮU SPQN ở HẢI NGOẠI lần thứ 19 tại Mỹ ( 2010)

HỌP MẶT HỘI ÁI HỮU SƯ PHẠM QUY NHƠN HẢI NGOẠI TẠI NAM CALI  
LẦN THỨ19 (NĂM 2010)

*


[ Hình của Nguyễn Thị Nhung - Nhị niên 8 khóa 10 ]

Không có nhận xét nào: