Thứ Ba, 17 tháng 9, 2013

Nguyễn Đình Chúc & Phạm Đính (SPQN Khóa 11)

Hội Ngộ Đồng Môn Giáo Sinh Sư Phạm Quy Nhơn - Khóa 11
NGUYỄN ĐÌINH CHÚC & PHẠM ĐÍNH

Nguyễn Đình Chúc , Đoàn Thanh Thủy , Phạm Đính cùng phu nhân.

Thật tuyệt vời ! " Tình Nghĩa Đồng Môn SPQN "
Sacramento 17/9/2013